فیلم | از بازاریابی عصبی چه می‌دانید؟

علی بنیادی‌نائینی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت با حضور در خبرگزاری فارس در خصوص بازاریابی عصبی توضیحاتی ارائه کرد.