محسنی: ترویج علوم شناختی نیاز فضای علمی کشور است

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور گفت: رشته علوم شناختی با توجه به ماهیت بین رشته‌ای که دارد پر کاربرد بوده و اکنون نیاز جامعه و به خصوص فضای علمی کشور است.

مرتضی محسنی معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور در گفت وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس با بیان اینکه همه کشورهای توسعه یافته بر روی رشته علوم شناختی سرمایه گذاری می کنند، گفت: از آنجایی که علوم شناختی  از چندین رشته ایجاد شده است  و ماهیت بین رشته‌ای دارد باید با نگاه ویژه ای به آن در دانشگاه ها و مراکز علمی پرداخته شود.

وی افزود: رشته علوم شناختی امکانات وسیعی را برای پیشرفت در علوم جدید و پیشرفت های علمی ایجاد می کند که در این رابطه باید بگویم گسترش این رشته می تواند در مدت زمان کوتاهی نتایج قابل قبولی را به بار بیاورد.

محسنی تصریح کرد: دانشگاه پیام نور در حوزه علوم شناختی در گرایش روان شناسی دوره های آموزشی دارد و این رشته به عنوان روان شناسی شناختی در این دانشگاه تدریس می شود.

وی ادامه داد: این دانشگاه هنوز به صورت عام به رشته علوم شناختی نپرداخته است اما در آینده این رشته را به طور خاص خواهیم داشت.