علوم شناختی؛ علم رو به رشدی که هدایت فکری جامعه را برعهده دارد

معاون پژوهش و فناوری اسبق وزارت علوم با بیان اینکه علوم شناختی بحث ذهنی و ادراکی دارد، گفت: معتقدم رشته علوم شناختی نه تنها علم رو به رشدی است بلکه اساسا هدایت فکری جامعه را برعهده دارد.

محمد مهدی نژاد نوری معاون پژوهش و فناوری اسبق وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس با اشاره به اهمیت علوم شناختی و ترویج آن در مراکز علمی گفت: رشته علوم شناختی به عقیده من از علوم فلسفه، ذهن، روان شناسی و جامعه شناسی به وفور استفاده می‌کند و در واقع می توان عنوان کرد که علم رو به رشدی بوده و دارای بحث ذهنی و ادراکی است.

* علوم شناختی  به شناخت انسان از ادراک می پردازد

وی افزود: رشته علوم شناختی افزایش شناخت انسان بر کارکردها و فیزیولوژی مغز را در بردارد درواقع به شناخت انسان از ادراک می پردازد به طوری که با تکنیک، سیگنال مغز را فعال می‌کند.

مهدی نژاد نوری تصریح کرد: علوم شناختی در قالب بحث ذهنی و ادراکی نگاه ها و شناخت انسان ها را نسبت به پیرامون‌شان را شکل می‌دهد و می‌تواند به عنوان یک رشته کاربردی نقش آفرینی کند.

* لزوم ترویج رشته علوم شناختی در مراکز علمی

وی ادامه داد:  علوم شناختی باید با توجه به کارکرد علمی که دارد در همه دانشگاه‌ها و مراکز علمی ترویج پیدا کند.