تاثیر متقابل علوم شناختی و رسانه در موفقیت یکدیگر

مدرس دانشگاه گفت: رسانه می‌تواند در ترویج علوم شناختی موثر باشد از طرفی علوم شناختی در موفقیت رسانه‌ها بسیار مؤثر است.

محمدحسین نژادی مدرس دانشگاه در گفت‌گو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاه خبرگزاری فارس با اشاره به تاثیر زیاد رسانه بر روان انسان، گفت: اگر کسی با علوم شناختی آشنا باشد و شیوه‌های تاثیر رسانه بر روان انسان را بداند در مواجهه با رسانه از شگردهای بهتری بهره‌برداری می‌کند.

وی در ادامه به کارکردهای فراوان علوم شناختی اشاره کرد و گفت: علوم شناختی از حیث روان‌شناختی، عصب‌شناختی، فلسفی و موضوعات بسیاری مورد بررسی قرار می‌گیرد، اگر کسی با رسانه مواجه شود و دریافت‌هایی از رسانه داشته باشد رسانه تبدیل به بخشی از شخصیت وی می‌شود و رسانه‌ها شخصیت او را شکل می‌دهند. حال اگر فرد به صورت آگاهانه در معرض رسانه قرار بگیرد خودش آگاهانه شخصیت خودش را شکل می‌دهد اما اگر ناآگاهانه در برابر رسانه قرار گیرد منفعلانه عمل می‌کند و رسانه آنگونه که می‌خواهد او را می‌سازد و او نمی‌تواند آنگونه که می‌خواهد از رسانه بهره بگیرد.

مدرس دانشگاه ادامه داد: می‌توان گفت علوم شناختی می‌تواند به ما کمک کند که چگونه با رسانه مواجه شویم، به نوعی می‌توان گفت رسانه می‌تواند در ترویج علوم شناختی موثر باشد و تلاش کند از طرفی علوم شناختی در موفقیت رسانه‌ها بسیار مؤثر است.