علوم‌شناختی به کنترل فیزیولوژیکی مغز انسان می‌پردازد

معاون پژوهشی اسبق وزارت علوم گفت: رشته علوم شناختی از آنجایی که از چند علوم فلسفه، ذهن، روانشناسی و جامعه شناسی تشکیل شده به دنبال این موضوع است که سیستم کنترل فیزیولوژیکی مغز انسان را تحت کنترل درآورد.

محمد مهدی‌نژاد نوری معاون پژوهشی اسبق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه علوم شناختی یک علم رو به رشد است، گفت: معتقدم رشته علوم شناختی در 2 بخش کارکرد تأثیرگذار دارد که یکی باعث رشد علمی می شود و دیگر اینکه شناخت انسان بر کارکردها و فیزیولوژی مغزرا افزایش می دهد به طوری که در واقع شناخت انسان از ادراک است.

* علوم شناختی برنده علم در فناوری است

وی افزود: علوم شناختی برنده علم در فناوری است چراکه موضوع ارتباط الکترونیک با ذهن را مورد بررسی قرار می دهد در واقع تمرکز بر روی این رشته نتایج قابل توجهی خواهد داشت.

* علوم شناختی دستاوردهای بزرگ دارد

معاون پژوهشی اسبق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: اگر حمایت کافی صورت گیرد دانشگاه‌ها و مراکز علمی و همچنین پژوهشگاه‌ها می توانند در مدت زمان کوتاهی به نتایج و دستاوردهای بزرگی دست یابند.

* اولویت مراکز علمی گسترش علوم شناختی باشد

مهدی‌نژاد نوری تصریح کرد: امروز گسترش علوم شناختی باید از اولویت های مراکز علمی قرار گیرد و همچنین تأمین بودجه برای فعالیت های پژوهشی مشکل اصلی بسیاری از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی است که باید دولت نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهد و این مشکل را رفع کند.