شکری: علوم شناختی یکی از فناوری‌های نوین پیشرفته در ایران است

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی گفت: ایران در فناوری‌های نوین بخصوص علوم شناختی پیشرفت های خوبی داشته است.

بابک شکری معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس با بیان اینکه در فناوری‌های نوین از وضعیت خوبی برخورداریم،گفت: قبل از انقلاب اسلامی مقوله ای به نام نانو فناوری وجود نداشت و بیشتر پیشرفت ها مربوط به 20 سال اخیر است، به طور مثال در سلول های بنیادی رشد بسیار خوبی داریم که این جهش بعد از انقلاب اسلامی اتفاق افتاده است همچنین در حوزه هوافضا و صنایع موشکی پیشرفت های بسیار گران بهایی داشته ایم که می توانیم قدرت نمایی کنیم.

*  دولت نهم بر صنایع و فناوری های نوین سرمایه گذاری کرد

وی افزود: خوشبختانه از آنجایی که از دولت نهم بر روی صنایع و فناوری های نوین سرمایه گذاری شده و خوب کار کرده ایم امروز در حوزه هوافضا و صنایع موشکی پیشرفت های بسیار گران بهایی داشته ایم که می توانیم قدرت نمایی کنیم.

* شاخص هایی که در رشد اعلام می شود بر مبنای تولید مقالات است

شکری تصریح کرد: رتبه و شاخص‌هایی که در رشد و پیشرفت اعلام می شود بر مبنای تولید مقالات است که به عقیده من شاخص اصلی در رشد و پیشرفت باید برمبنای فروش باشد به طور مثال حجم واردات دارو در حال حاضر برابر با پولی است که ما دارو را تولید می کنیم این در حالی است که در مثال دیگر باید ببینیم مواد تولیدی در نانو چقدر فروش می‌رود و باعث تولید ثروت می‌شود پس تفاوت در اینجا است که با چه عینکی به موضوع نگاه می‌کنیم.

* در علوم شناختی رشد خوبی داشته ایم

وی ادامه داد: در فناوری‌های نوین که عمر آنها مربوط به 3 دهه گذشته است پیشرفت های خوبی داشته ایم که باید بیشتر تلاش کنیم همچنین در علوم شناختی نیز که در دهه‌های اخیر ظهور یافته است، رشد خوبی داشته‌ایم.