تمامی ابعاد وجودی انسان به علوم شناختی مربوط می‌شود

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران باید بر روی ابعاد الهی انسان که به علوم شناختی مربوط می‌شود، کار کنند.

عبدالحمید نقره‌کار عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس درباره رابطه علوم شناختی با رسانه ها و وظایف رسانه‌ها دربرابر مخاطبانشان گفت: رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران باید بر روی ابعاد الهی انسان و آزادی های فکری و عقلانی آنها که به علوم شناختی مربوط می‌شود کار کنند.

وی افزود: رسانه‌های غربی تلاش می کنند که ابعاد حیوانی و غریزی انسان را توسعه دهند.
نقره‌کار اضافه کرد: رسانه جمهوری اسلامی باید به ابعاد عقلانی و معنوی انسان ها توجه کند و آنها را بیدار کند که همه این ابعاد در حوزه علوم شناختی است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه  تمامی ابعاد وجودی انسان به علوم شناختی مربوط می‌شود، گفت: علوم شناختی می‌تواند ذهن انسان ها را بررسی کند، انسان از دیدگاه اسلامی ۲ بعد کلی دارد یک بعد حیوانی و یک بعد روحانی که ناشی از عقل و نفس عقلانی و روح الهی انسان است و بعد حیوانی انسان بالفعل و به شرایط محیطی وابسته است.