علوم شناختی اقتصاد شناختی را متحول می‌کند

رئیس دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: علوم شناختی شاخه‌ای از علم است که می‌تواند در اقتصاد شناختی تغییر و تحول ایجاد کرده و رفتارهای اقتصادی را اصلاح کند.

مهدی صادقی شاهدانی رئیس دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس با اشاره به نقش محوری علوم شناختی در رشد علمی گفت: در حال حاضر کشور ایران دارای ظرفیت‌های بسیار زیادی در حوزه علم و فناوری است که می توان با استفاده از علوم شناختی در حیطه‌های مختلف علمی به پیشرفت های قابل توجهی دست یافت.

* راه برون رفت از شرایط تحریم استفاده از اقتصاد شناختی است

وی افزود: یکی از راه های برون رفت از شرایط تحریم استفاده از اقتصاد شناختی است به طوری که باید با بهره مندی از این علم ذهن را مدیریت کرد و رفتارهای اقتصادی را مورد بازنگری قرار داده و اصلاح شود.

* موضوع مدیریت ذهن در علوم شناختی مورد توجه است

صادقی تصریح کرد: این موضوع که مردم برای مصونیت بخشیدن به دارایی خود و کاهش ارزش ها باید به چه سمت و سویی حرکت کنند یک موضوع مدیریت ذهن است که در علوم شناختی مورد توجه است و باید همه مراکز علمی و دانشگاه ها اقتصاد شناختی را دنبال کنند.