تبلیغات پنهان برای اثرگذاری بر ضمیرناخودآگاه مردم در اروپا ممنوع شد

کارگاه علمی تخصصی علوم شناختی و جذب مخاطب از مجموعه کارگاه‌های نخستین کنفرانس ملی علوم شناختی و رسانه برگزار شد که در این کارگاه چگونگی تبلیغات پنهان برای اثرگذاری بر ضمیرناخودآگاه مردم مورد بررسی قرار گرفت.

بیشتر ...

رسانه‏‌ها نمی توانند بدون علوم شناختی به درک عمیق برسند

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: علوم شناختی در حوزه پزشکی نمی‌تواند بدون کمک علوم انسانی مثل روان شناسی و زبان شناسی موضوعات خود را درک کند و همچنین رشته جامعه شناسی و رسانه ها هم نمی توانند بدون علوم شناختی به درک عمیق برسند.

بیشتر ...

نیلی احمدآبادی: علوم شناختی یک رشته تأثیرگذار در رشد علمی است

رئیس دانشگاه تهران گفت: علوم شناختی از رشته های تأثیر گذار در رشد علمی است و دانشگاه تهران در مرکز نقشه برداری مغز با استفاده از علوم پزشکی ، روان شناسی و مهندسی علوم فعالیت های خوبی در این زمینه دارد.

بیشتر ...

کارگاه علوم شناختی و جذب مخاطب برگزار می‌شود

کارگاه علوم شناختی و جذب مخاطب ۲۷ شهریور ماه در مرکز تحقیقات صدا و سیما برگزار می‌شود.

بیشتر ...

علوم شناختی سبب توسعه و تحول در رسانه و نحوه اطلاع رسانی می شود

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: علوم شناختی جزء فناوری های پیشتاز در علم است که در صورت گسترش آن شاهد توسعه فناوری های جدید و تحول در رسانه و نحوه اطلاع رسانی خواهیم بود.

بیشتر ...

علوم شناختی از مولفه‌های توسعه کشور است

سرپرست دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه این دانشگاه جایگاه خوبی در علوم شناختی دارد، گفت: علوم شناختی در علم پزشکی و غیر پزشکی کاربرد دارد و یکی از مولفه های مهم در توسعه کشور محسوب می شود.

بیشتر ...

تاثیر بهره‌گیری از دانش علوم شناختی بر موفقیت رسانه‌ها

عضو کمیته علمی کنفرانس علوم شناختی و رسانه گفت: رسانه می‌تواند به راحتی در پردازش هوش موثر باشد و بر روی ذهنیت افراد اثر بگذارد.

بیشتر ...

ضرورت آغاز ترویج دانش «علوم شناختی» از سوی دانشگاه‌ها

عضو کمیته علمی کنفرانس علوم شناختی و رسانه گفت: زمینه ترویج دانش علوم شناختی ابتدا باید از سوی دانشگاه‌ها و توسط نیروهای متخصص ایجاد شود.

بیشتر ...

شرط کاربردی شدن علوم شناختی آشنایی مردم با این دانش است

عضو کمیته علمی نخستین کنفرانس ملی علوم شناختی و رسانه گفت: علوم شناختی به شرطی کاربرد دارد که مردم با آن آشنا شوند نه اینکه تنها در حوزه دانشگاه‌ها آموزش داده شود.

بیشتر ...

کارکردهای رسانه و ارتباط آن با پژوهش در مبانی علوم شناختی

عضو کمیته علمی نخستین کنفرانس ملی علوم شناختی گفت: برخی کارکردهای رسانه در واقع به پژوهش در مبانی علوم شناختی برمی‌گردد.

بیشتر ...