نخستین کنفرانس علوم شناختی و رسانه اول اسفندماه برگزاری می‌شود

زمان برگزاری نخستین کنفرانس ملی علوم شناختی و رسانه که قرار بود ۱۱ مهرماه امسال برگزار شود با توجه به درخواست‌های مکرر مخاطبان، حامیان رسانه ای، مالی و معنوی، دانشجویان و پژوهشگران، با تصمیم کمیته اجرایی کنفرانس به اول اسفندماه سال جاری تغییر یافت.

بیشتر ...