تاریخ های مهم

تاریخ های مهم

زمان برگزاری همایش پنج شنبه، ۱۱ مهرماه سال ۱۳۹۸

مهلت ارسال مقالات

شنبه، ۱۶ شهریور ماه  سال ۱۳۹۸

اعلام نتایج داوری

شنبه، ۶ مهرماه سال ۱۳۹۸

محل برگزاری همایش تالار حافظ مرکز همایش های
بین المللی برج میلاد تهران