تاریخ های مهم

تاریخ های مهم

زمان برگزاری همایش پنج شنبه، ۱ اسفندماه سال ۱۳۹۸

مهلت ارسال مقالات

شنبه، ۵ بهمن ماه  سال ۱۳۹۸

اعلام نتایج داوری

پنج شنبه، ۱۷ بهمن ماه سال ۱۳۹۸

محل برگزاری همایش