اهداف برگزاری کنفرانس

 • ترویج روش‌های علوم شناختی در رسانه مانند دلوژن، فضای رسانه‌ای، ابرسانه، فرا شناخت و فرا حافظه
 • آشنایی با آخرین یافته‌های ابزارهای علوم شناختی در رسانه
 • مقایسه مروری بر کارهای پژوهشی انجام شده در زمینه آسیب شناسی روان - تنی رسانه در کشورهای مختلف
 • استفاده از روش‌های پیشگیرانه آسیب‌های رسانه به ویژه در کودکان زیر ۱۸ سال
 • استفاده از روش‌های توانبخشی و آگاهی‌بخشی در جلوگیری از ترویج دلوژن‌های رسانه‌ای
 • کاربردهای فلسفه و علوم اعصاب در پیشگیری از مشکلات رسانه‌ای
 • کاربرد ابزار زبان شناسی رسانه‌ای در گسترش و کنترل اطلاعات و عواقب آن
 • کاربرد هوش مصنوعی در علوم شناختی برای به روزرسانی انتقال اطلاعات
 • بررسی آثار روان شناسی اجتماعی و آثار جامعه شناسی رسانه در مشکلات اقتصادی و تربیتی
 • بررسی آثار جامعه شناختی و روان شناسی محیط رسانه‌ای بر تصمیم‌سازی
 • آثار تربیتی محیط رسانه بر حکمرانان سالم