رئیس کنفرانس

•    مشخصات فردی:
عطاءالله رفیعیآتانی، متولد ۱۳۴۵، قزوین؛
(رزمنده و جانباز دوران دفاع مقدس).


•    تحصیلات حوزوی:
-    اتمام دوره دهساله سطح در حوزه علمیه قم با امتحانات کتبی و شفاهی؛
-    شش سال درس خارج فقه و اصول در محضر حضرات آیات: فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی‌(نوشتن تقریرات سه سال از درس خارج اصول معظم له)، شبیری زنجانی، جوادی آملی و مؤمن دامت برکاتهم.


•    تحصیلات دانشگاهی:
-    لیسانس مدیریت از دانشگاه تهران؛
-    کارشناسیارشد اقتصاد از دانشگاه تهران؛
-    دکترایتخصصی اقتصاد از دانشگاه تهران.

جهت شناخت بیشتر به وبسایت rafieiatani.ir  مراجعه نمایید.