راهنمای تهیه پوستر

 • به منظور یکسان سازی فرمت ارائه پوسترها، خواهشمندیم نکات مندرج در این راهنما را به دقت مطالعه فرموده و تا حد امکان رعایت کنید. رعایت نکاتی که بولد شده الزامی است. در خصوص رنگ زمینه و ترتیب چینش شکل‌ها انتخاب با ارائه دهنده مقاله می باشد. پیشنهاد می‌شود از رنگ‌هایی استفاده کنید که به راحتی قابل خواندن باشند. در نظر داشته باشید ممکن است بعضی از شرکت کنندگان قادر به تشخیص همه رنگ‌ها نباشند، بنابراین در هنگام طراحی پوستر و انتخاب رنگ، شایسته است به این عزیزان نیز احترام بگذاریم.
 • در بخش بالای پوستر لوگوی کنفرانس و لوگو مرکز ارسال کننده نویسنده مقاله آورده شود.
 • عنوان پوستر بایستی با فونتB Calibri  اندازه 48 باشد.
 • اسامی نویسندگان باید به صورت نام و نام خانوادگی با فونت Calibri اندازه 30 باشد. ترجیحاً ارائه دهنده پوسترنفراول باشد. لطفاً از به کار بردن القاب و عناوینی مانند "آقای، خانم، دکتر، جناب و ..." در اسامی پرهیز کنید.
 • وابستگی سازمانی (Author's Affiliation) باید با فونت Calibri اندازه 26 نوشته شده و با عدد مشخص گردد.
 • آدرس ایمیل ارائه دهنده (نویسنده اول) با فونت Calibri اندازه 26 تایپ شود.
 • پوستر به زبان فارسی یا انگلیسی باشد.
 • اندازه پوستر 70 (عرض) در 90 (ارتفاع) سانتی متر باشد.
 • پوسترها بایستی به صورت عمودی (portrait) تهیه شوند.
 • عنوان پوستر و نام نویسندگان نباید با مندرجات چکیده مقاله ارسالی مغایرت نداشته باشد.
 • حتی‌المقدور از عناوین مختصر و مفید که گویای جانمایه کار باشد استفاده کنید.
 • هر پوستر باید دارای بخش‌های مقدمه(Introduction)، روش کار(Method)، نتایج(Result) و نتیجه‌گیری(Conclusion) باشد. در مواردی که نوع پژوهش ایجاب کند ترتیبی غیر از این اتخاذ شود.
 • فونت مطالب و عناوین در متن پوستر  Arial  و یا Calibri ، سایز عناوین هر بخش 38 و متن 30 باشد.
 • خط اول هر پاراگراف یک سانتی متر تورفتگی داشته باشد. همه پاراگراف ها بایستی به صورت چپ به راست چیدمان شده باشند (justify left-to-right)
 • مطالب و محتویات هر بخش پوستر بایستی به زبان انگلیسی ساده و روان و بدون ابهام نوشته شده باشند و متن پوستر عاری از اشتباهات تایپی، املایی و دستوری باشد.
 • استفاده از شکل و نمودار علاوه بر ایجاد جذابیت بصری به فهم بهتر و خواندن سریعتر متن پوستر شما کمک بزرگی خواهد و انتخاب مجموعه مناسبی از شکل ها در کنار متن توصیه می شود.
 • عنوان پوستر بایستی از فاصله 4 تا 5 متری و متن آن از فاصله دو متری برای یک فرد با بینایی طبیعی بایستی قابل خواندن باشد. لطفاً به اندازه های توصیه شده در مورد فونت ها توجه فرمایید.
 • از به‌کار بردن حروف بزرگ (Capital Letters) مگر در خصوص اسامی افراد و آغاز جمله خودداری کنید.
 • شکل ها و نمودارها باید دارای عنوان و در صورت لزوم توضیحی به صورت زیرنویس باشند.
 • از آوردن منبع در انتهای پوستر خودداری شود اما در صورت لزوم حداکثر تا 5 منبع به انتهای پوستر افزوده شود.
 • ارائه دهنده بایستی در تمام مدت زمان معین برای پوسترها در کنار پوستر خود حاضر باشد.
 • نصب و برداشتن پوستر به عهده ارائه دهنده است. چسب، سوزن و وسایل مورد نیاز برای نصب پوستر در محل کنگره موجود خواهد بود.
 • حداکثر 7 واژه کلیدی در انتهای پوستر آورده شود.