تعرفه های ثبت نام

🔸️هزینه ثبت نام شرکت‌کنندگان به صورت حضوری: 
دانشجویان: ۱۰۰ هزار تومان
اساتید: ۱۵۰ هزار تومان
آزاد: ۲۰۰ هزار تومان
هزینه ثبت نام حضوری شامل:
دریافت پکیج کنفرانس، حضور در کنفرانس، گواهی حضور در کنفرانس، داوری مقالات، گواهینامه پذیرش مقاله به تعداد نویسندگان، لوح فشرده مقالات، پذیرایی ناهار و پذیرایی دو میان وعده

🔸️هزینه ثبت نام شرکت کنندگان به صورت غیرحضوری: 
دانشجویان: ۵۰ هزار تومان
اساتید: ۱۰۰ هزار تومان
آزاد: ۱۵۰ هزار تومان
هزینه ثبت نام غیرحضوری شامل:
داوری مقالات، گواهینامه پذیرش مقاله به تعداد نویسندگان(بعد از برگزاری کنفرانس به صورت رایگان از طریق پست ارسال خواهد شد)، لوح فشرده مقالات.