کمیته علمی کنفرانس

 
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی مرتبه علمی توضیحات
1 دکتر محمدرضا بیگدلی دکتری فیزیولوژی پزشکی از دانشگاه تربیت مدرس دانشیار عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
2 دکتر حمیدرضا مهدیانی دکتری معماری کامپیوتر از دانشگاه تهران استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
3 دکتر محمد اسماعیل زیبایی دکتری فوتونیک از دانشگاه شهید بهشتی دانشیار عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
4 دکتر رضا خسروآبادی دکتری مهندسی پزشکی از دانشگاه سنگاپور استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
5 دکتر امید کریم زاده دکتری فلسفه تحلیلی از پژوهشگاه دانشهای بنیادی(IPM) استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
6 دکتر جمال امانی راد دکتری علوم کامپیوتر- محاسبات علمی از دانشگاه شهید بهشتی استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
7 دکتر علی زاده محمدی دکتری روانشناسی بالینی از دانشگاه هندوستان دانشیار عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
8 دکتر غلامحسین ریاضی دکتری بیوشیمی از دانشگاه تگزاس آمریکا استاد عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
9 دکتر علی بنیادی نائینی دکتری مدیریت بازرگانی از دانشگاه شهید بهشتی استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
10 دکتر فریبرز درتاج دکتری روانشناسی تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی استاد عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
11 دکتر علی احمدی دکتری علوم اطلاعات و ارتباطات از دانشگاه لیون فرانسه استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
12 دکتر ناصر یزدانی دکتری مدیریت بازرگانی از دانشگاه سمنان استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد
13 دکتر محمدرضا نایینیان دکتری علوم اعصاب شناختی از دانشگاه تبریز استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد
14 دکتر عبدالرضا باقری بنجار دکتری جامعه شناسی تطبیقی از دانشگاه سوربن فرانسه استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد
15 دکتر حسین زمانیها دکتری فلسفه اسلامی حکمت متعالیه از دانشگاه تربیت مدرس استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد
16 دکتر منیژه کرمی دکتری فیزیولوژی جانوری از دانشگاه تهران دانشیار عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد
17 دکتر مجید حسن پور عزتی دکتری فیزیولوژی جانوری از دانشگاه تربیت مدرس استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد
18 دکتر علی فتحی آشتیانی دکتری روانشناسی عمومی از دانشگاه تربیت مدرس استاد عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)
19 دکتر اسفندیار آزاد مرزآبادی دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)
20 دکتر محمدجواد احمدی زاده دکتری روانشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)
21 دکتر بشری هاتف دکتری فیزیوتراپی از دانشگاه تربیت مدرس استادیار عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله(عج)
22 دکتر محمد شهبا دکتری روایت شناسی فیلم از دانشگاه ایست انگلیا انگلستان دانشیار عضو هیأت علمی دانشگاه هنر
23 دکتر خشایار حجتی امامی دکتری مهندسی مکانیک-قابلیت اطمینان انسانی از دانشگاه اوتاوا کانادا استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه هنر
24 دکتر نیلوفر شادمهری دکتری طراحی صنعتی از دانشگاه آنژه فرانسه استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه هنر
25 دکتر رضا آرزومندان دکتری علوم اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
26 دکتر محمدرضا پیرمرادی دکتری روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
27 دکتر مهسا زارعی متخصص طب سالمندی از دانشگاه علوم پزشکی ایران استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
28 دکتر رضا ابراهیم پور دکتری علوم اعصاب شناختی- رایانش و هوش مصنوعی پژوهشگاه دانشهای بنیادی(IPM) استاد عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
29 دکتر وهاب نکوکار دکتری مهندسی برق از دانشگاه علم و صنعت ایران استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
30 دکتر محمدحسین مقامی دکتری الکترونیک از دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
31 دکتر محمدجواد زاهدی دکتری جامعه شناسی از دانشگاه تهران استاد عضو هیأت علمی دانشگاه پیام‌نور
32 دکتر امیر ملکی دکتری جامعه شناسی از دانشگاه اصفهان دانشیار عضو هیأت علمی دانشگاه پیام‌نور
33 دکتر پروانه دانش دکتری جامعه شناسی از دانشگاه اصفهان دانشیار عضو هیأت علمی دانشگاه پیام‌نور
34 دکتر احمد مرادی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه پیام‌نور
35 دکتر حمید قاسمی دکتری مدیریت ورزشی- ارتباطات ورزشی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشیار عضو هیأت علمی دانشگاه پیام‌نور
36 دکتر سید محمدرضا تقوی دکتری روانشناسی بالینی از دانشگاه لندن استاد عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز
37 دکتر سید سعید زاهد زاهدانی دکتری جامعه شناسی از دانشگاه لیدز انگلستان دانشیار عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز
38 دکتر مهرداد کلانتری دکتری روانشناسی از دانشگاه لندن دانشیار عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
39 دکتر محمد مهدی شمسایی دکتری روانشناسی عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
40 دکتر اکبر حاجی زاده مقدم دکتری زیست شناسی جانوری -  فیزیولوژی از دانشگاه خوارزمی دانشیار

عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

41 دکتر حمید رضا کرکه آبادی مدیریت- مدیریت رسانه‌ای از دانشگاه تهران  

مدرس دانشگاه

42 دکتر معصومه نصیری دکتری علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق   مدرس دانشگاه
43 دکتر مصطفی نصراصفهانی دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی مدرس دانشگاه
44 دکتر ندا ملکی فاراب دکتری روانشناسی تربیتی از دانشگاه الزهرا(س) مدرس دانشگاه
45 دکتر فاطمه رضایی کوخدان دکتری روانشناسی سلامت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش مدرس دانشگاه
46 دکتر محمد فتحی نیا دکتری ارتباطات اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی مدرس دانشگاه
47 دکتر مهدی عاشوری دکتری فلسفه علم از موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مدرس دانشگاه
48 دکتر منوچهر نادری دکتری زبان شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی مدرس دانشگاه
49 دکتر عبدالرسول علی زاده دکتری علوم شناختی از دانشگاه آرلینگتون مدرس دانشگاه
50 ژیلا آهنگرزاده کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس علوم و تحقیقات شاهرود مدرس دانشگاه
51 مسعود بصیری کارشناسی ارشد علوم سیاسی- روابط بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مدرس دانشگاه
52 محمد حسین نژادی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات- دین و رسانه از دانشکده صدا و سیمای قم   مدرس دانشگاه
53 میلاد حسینیان کارشناسی ارشد فلسفه علم از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران مدرس دانشگاه
54 نوشین ضیا شهابی کارشناسی ارشد معماری داخلی از دانشگاه هنر مدرس دانشگاه
55 محمدرضا رضایی بایندر کارشناسی ارشد مشاوره از دانشگاه علامه طباطبایی مدرس دانشگاه
56 علیرضا دائمی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - امنیت ملی مدرس دانشگاه
56 منیژه پورنوروز کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه الزهرا (س)   مدرس دانشگاه